Przesłuchania śródroczne

Drodzy Rodzice

Otwarta audycja klasy I C6 odbędzie się w dniu 12 grudnia o godz. 18:15. Plan przesłuchań śródrocznych został wysłany mailowo do wszystkich rodziców.