2013/2014

ZESPÓŁ WOKALNY PRZEDNUTKI (średnia wieku 4lata) – I MIEJSCE
XV Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie, styczeń 2014
przygotowanie – Katarzyna Gąsior