O nas

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st „Akolada”

Placówka powstała w 2009 roku. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 586/28/2011 oraz podlega nadzorowi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 7 stycznia 2014 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Program nauczania w naszej placówce jest zgodny z wytycznymi MKiDN odnośnie szkół muzycznych I st.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. AKOLADA oferuję naukę gry na następujących instrumentach:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, flet poprzeczny

Głównym celem naszej szkoły jest budzenie naturalnej wrażliwości muzycznej, rozwijanie predyspozycji i zdolności muzycznych, a także kształtowanie psychiki dziecka, tak by z ochotą i radością prezentowało swoje umiejętności na scenie. Naszym wspólnym zadaniem jako pedagogów jest indywidualne i kreatywne podejście do każdego ucznia. Tak jak w muzyce akolada łączy pięciolinie, tak i my pragniemy jednoczyć serca i umysły naszych uczniów wokół muzyki. Dlatego też szkoła prowadzi wiele różnorakich form kształcenia muzycznego dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Oferta szkoły to:

nauka gry na instrumentach:

szkoła muzyczna I stopnia (7-16 lat),

♦ nauka gry na instrumentach metodą Suzuki (od 3 r.ż)

autorskie zajęcia rytmiczne: 

♦ Przednutki (dla 4 latków)

♦ Zerówka Muzyczna (5-6 latki)

zajęcia wokalneStudio Piosenki (od 9 lat)

 

klucz