Opłaty 2020/2021

 Rodzaj zajęć    Wymiar tygodniowy   CZESNE MIESIĘCZNE
 IX – VI VII VIII
 Metoda Suzuki 1×30 min zajęcia indywidualne
1×60 min zajęcia grupowe oraz rytmika
 390 zł * 150 zł 150 zł

* 10 % zniżki dla dla drugiego i kolejnego dziecka uczącego się Metodą Suzuki w naszej szkole. Bezzwrotne wpisowe na zajęcia Metodą Suzuki w wysokości 350 zł płatne jednorazowo. Dodatkowe opłaty dla rodzica to roczna (rodzinna) składka członkowska CES w wysokości 70zł oraz koszty zakupu podręcznika Suzuki.

Opłaty za naukę METODĄ SUZUKI należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:
28 1020 1055 0000 9402 0235 5881
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

Rodzaj zajęć    Wymiar tygodniowy CZESNE MIESIĘCZNE  

 IX-VI  

  Przednutki  1×45 min  150 zł
Zerówka Muzyczna 1×45 min zapoznanie z instrumentami 150 zł 

Opłaty za naukę PRZEDNUTEK i ZERÓWKĘ MUZYCZNĄ należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek:
54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie:
imienia i nazwiska ucznia
rodzaju zajęć (Metoda Suzuki / Przednutki / Zerówka Muzyczna)