Opłaty 2022/2023

 Rodzaj zajęć    Wymiar tygodniowy   CZESNE MIESIĘCZNE
 IX – VI VII VIII
 Metoda Suzuki 1×30 min zajęcia indywidualne
1×60 min zajęcia grupowe oraz rytmika
 450 zł * 170 zł 170 zł

* 10 % zniżki dla dla drugiego i kolejnego dziecka uczącego się Metodą Suzuki w naszej szkole. Bezzwrotne wpisowe na zajęcia Metodą Suzuki w wysokości 350 zł płatne jednorazowo. Dodatkowe opłaty dla rodzica to roczna (rodzinna) składka członkowska CES w wysokości 70zł oraz koszty zakupu podręcznika Suzuki.

Opłaty za naukę METODĄ SUZUKI należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:

FUNDACJA „PRZESTRZEŃ ARTYSTYCZNA”
ul. Sadowa 15/7
05-800 Pruszków
54 1140 2004 0000 3902 8034 3694
Tytułem: Darowizna na cele edukacyjne

Rodzaj zajęć    Wymiar tygodniowy  

CZESNE MIESIĘCZNE  

 

Zerówka Muzyczna 1×45 min zapoznanie z instrumentami 180 zł 

Opłaty za naukę w ZERÓWCE MUZYCZNEJ należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek:

54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia