zajęcia

 Nauka w Szkole Muzycznej I-go stopnia, w zależności od wieku dziecka, odbywa się w cyklu sześcio- lub czteroletnim. Wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę, uczęszczają na:

lekcje indywidualne na wybranym instrumencie
♦ zajęcia zbiorowe (zależnie od klasy: rytmika / kształcenie słuchu, audycje muzyczne / chór / zespół kameralny)

W Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. AKOLADA uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne oraz – po zakończeniu cyklu kształcenia – świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

SUKCESY KONKURSOWE naszych uczniów

ZAPISY 

OPŁATY

Zbiorcze