weekend majowy

Informujemy, że zgodnie z organizacją roku dzień 2 i 3 maja są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w NSM I st. AKOLADA. Wszystkie zajęcia szkoły rozpoczynają się ponownie od 4 maja.