Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci i młodzieży.

Odpowiednik Ogniska Muzycznego. Szkoła Umuzykalniająca realizuje program dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia.
Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, za wyjątkiem dni wolnych (sobota). Istnieje możliwość zmiany trybu nauczania ze Szkoły Umuzykalniającej na bardziej intensywny tryb – Szkołę Muzyczną.
ZAJĘCIA W SZKOLE UMUZYKALNIAJĄCEJ:
Tryb szkoły umuzykalniającej obejmuje indywidualne lekcje instrumentu głównego – w zależności od wybranego wariantu:
1 x 30 min lub 45 min
2 x 30 min lub 45 min / tygodniowo
Niepubliczna Szkoła Muzyczna Akolada oferuje możliwość nauki gry na instrumentach:
FORTEPIAN

klucz
SKRZYPCE

klucz
WIOLONCZELA

klucz
GITARA KLASYCZNA

klucz
FLET POPRZECZNY

klucz
ŚPIEW/EMISJA GŁOSU

OPŁATY za naukę w Szkole Umuzykalniającej
ZAPISY do Szkoły Umuzykalniającej