Przedmioty ogólnomuzyczne

Magdalena Ślązakowska-Tymoszuk – rytmika

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Animacja Społeczno-Kulturalna) oraz Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie Wydziału Edukacji Muzycznej (specjalność Rytmika). W roku 2003 uzyskała dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie na specjalności Rytmika. W 2014 r. ukończyła kurs Pedagogiki Przedszkolnej metodą M. Montessori w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie i rozpoczęła pracę w Przedszkolu Muzycznym Montessori w Warszawie jako zastępca dyrektora do spraw muzycznych.
Od 2008 prowadzi zajęcia Akademii Młodego Muzyka przy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Posiada bogate doświadczenie jako nauczyciel rytmiki oraz prowadząca zajęcia umuzykalniające dla dzieci (Burczybas – przedszkole folkowe, Lato w mieście i Ferie w Mieście – Grodzisk Mazowiecki, Muzyczna Kraina- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2-3 letnich w Podkowie Lesnej ). Jako animator kulturalny odbyła staże i praktyki: w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, w PKiN w dziale Teatru Muzyki i Tańca, oraz Stowarzyszeniu Animatorów Klanza.
Ukończyła kurs metodyczny „Ruch, Taniec i Muzyka w Pracy z Małymi Dziećmi”. Uczestniczy w licznych projektach umuzykalniających (happening rodzinny organizowany przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Teatr Narodowy w Warszawie, „Muzyka w ruchu” organizowanych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, jako wykonawca-tancerz. Sama również organizuje koncerty muzyczne dla dzieci (Centrum Kultury Grodzisk Maz.)
Pasją poza muzyczną i pracą z dziećmi jest taniec flamenco. Pracuje jako nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu w NSM I st. Akolada od 2009 roku.

Poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe, grę na instrumentach perkusyjnych, zamierzam kształcić u dzieci słuch, poczucie rytmu, muzykalność, pamięć, poczucie harmonii oraz równowagi pomiędzy ciałem a umysłem. Dzięki występom przed publicznością chcę ośmielać dzieci i uczyć je obycia scenicznego. Zajęcia te dadzą dzieciom możliwość przeżycia muzyki całym ciałem.
Najważniejszy okres w życiu dziecka to okres do 6 roku życia. Dlatego tak ważne jest podążanie za dzieckiem, dostrzeganie jego potencjałów i rozwijanie talentów właśnie w okresie przedszkolnym. Wtedy kiedy dziecko chłonie otaczającą je rzeczywistość.

Łukasz Olechnowicz – kształcenie słuchu i audycje muzyczne

Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku lat sześciu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Szczecinku, następnie kontynuował w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
W sezonie artystycznym 2017/2018 współpracował jako asystent dyrygenta z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w przygotowaniach do premiery Carmen Georgesa Bizeta oraz Polską Operą Królewską w przygotowaniach do premiery Wesela Figara W. A. Mozarta. Współpracował jako dyrygent z takimi orkiestrami jak Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Sinfonietta Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Od roku 2013 naucza przedmiotów teoretycznych w Ośrodku Edukacji Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Warszawie, a od roku 2015 również Prywatnej Szkole Muzycznej I i II st. Missio Musica w Warszawie.

W pracy pedagoga stawiam na harmonijny rozwój zdolności muzycznych każdego ucznia. Bardzo ważne jest dla mnie przygotowanie ich do wrażliwego i przede wszystkim świadomego odbioru sztuki.