zajęcia w dniach 9-11. listopada

Przypominamy że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2015/2016 w dniach 9-10 listopada nie odbywają się zajęcia:

♦ Szkoły Muzycznej I st.

♦ Studia Piosenki 

♦ Szkoły Umuzykalniającej 

 

Zajęcia Przednutek w dniu 9 listopada odbywają się wg planu. 

Zajęcia uczniów Metody Suzuki w dniach 9-10 listopada odbywają się wg planu. 

 

11 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.