informacje organizacyjne

Informacje dla uczniów szkoły muzycznej I st.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkoły muzycznej I st. odbędzie się 2 września (piątek) o godz. 18:30. Na stronie są już dostępne do pobrania plany zajęć teoretycznych oraz organizacja roku. Zajęcia indywidualne będą ustalane z nauczycielami przedmiotów głównych po rozpoczęciu roku. Początek zajęć dydaktycznych w poniedziałek 5 września.

Informacje dla uczniów Suzuki
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Suzuki odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 12:00. Na stronie są dostępne plany zajęć grupowych oraz organizacja roku. Początek zajęć dla uczniów Suzuki 5 września.

 

Informacje dla uczniów Studia Piosenki
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 5 września. Prosimy o pobranie ogranizacji roku dla Studia Piosenki.