Wydział Suzuki

Metoda Suzuki

Jako nauczyciel – zamiast przekazywać instrukcje, pragnę edukować w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czyli wydobywać i rozwijać możliwości, dążąc do pełnego rozwoju osobowości dziecka.

„Karmieni miłością” S. Suzuki

Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój  jest muzyka. Oprócz pobudzania różnych rodzajów inteligencji, łączy obie półkule  i wprowadza stan równowagi. Gra na instrumencie wspomaga znakomicie pamięć, czytanie, naukę matematyki, języków obcych, poprawia samoocenę, kreatywność, koncentrację, rozwija zdolności percepcyjno – motoryczne oraz kompetencje społeczne. Szczególnie zaś trening rozpoczęty w bardzo młodym wieku rozwija wszystkie te umiejętności.

Metoda Suzuki to nic innego jak przeniesienie procesu nauki języka ojczystego na grunt nauki gry na instrumencie. Z tego powodu znana jest również jako metoda języka ojczystego. Shinichi Suzuki, człowiek skromny i wielkiego serca, zafascynowany doskonałością procesu uczenia się mowy, uznał że jest to najbardziej efektywny i przyjazny dziecku sposób uczenia. Owocem tej inspiracji była opracowana przez niego metoda uczenia gry na skrzypcach najmłodszych dzieci, z czasem adaptowana na inne instrumenty (fortepian, flet poprzeczny, gitarę klasyczną), której filarami są słuchanie, powtarzanie, motywacja i współpraca z rodzicami.

W metodzie języka ojczystego proces uczenia jest dostosowany do tempa nauki każdego dziecka, angażuje wszystkie zmysły, a nauczane utwory są ułożone w głęboko przemyślany ciąg od najprostszych do coraz bardziej zaawansowanych. Należy pamiętać, że osiągnięcie wirtuozerii w grze na instrumencie nie jest w metodzie Suzuki celem samym w sobie. Regularny trening to wielka nauka wytrwałości, odpowiedzialności, systematyczności, ciągłego pokonywania trudności, to  w istocie budowanie osobowości młodego człowieka – wrażliwego i otwartego na innych i świat.

Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie pedagogicznym, stając się domowymi nauczycielami swoich dzieci, a przygodę z instrumentem rozpoczynają od własnego treningu, w czasie którego sami uczą się podstaw gry. Świat Suzuki to szczególne miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać potencjał swoich dzieci, wspierać je oraz robić wspólnie z nimi coś naprawdę wartościowego.

W metodzie języka ojczystego spotykamy się raz w tygodniu na lekcjach indywidualnych oraz raz w tygodniu na lekcjach grupowych oraz zajęciach z rytmiki. Koncertujemy, uczestniczymy w ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatach. Wszyscy nauczyciele to pedagodzy certyfikowani przez Europejskie Stowarzyszenie Suzuki.

W naszej szkole metodą Suzuki uczymy gry na:

FLECIE POPRZECZNYM (od 3 roku życia)

DSC 2608 1 DSC 2630 1 DSC 2653 1 DSC 2683 1 DSC 2721 1 DSC 2762 1

SKRZYPCACH (od 3 roku życia) 

     

FORTEPIANIE (od 4 roku życia)

         

OPŁATY

ZAPISY

 UMOWA 

 PLAN ZAJĘĆ