Opłaty 2023/2024

Opłaty za naukę należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:

54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia.

Szkoła Muzyczna I st. Cykl 6-letni

Wszystkie lekcje instrumentu są zajęciami indywidualnymi. Bezzwrotne wpisowe do Szkoły Muzycznej I st. 600 zł płatne jednorazowo.

Klasa Wymiar tygodniowy  CZESNE MIESIĘCZNE
  IX – VI VII  VIII
I-III instrument główny 2 x 30min

rytmika i kształcenie słuchu tygodniowo 135 min. (podzielone na 2 spotkania)

800  370 zł 370 zł
IV-VI instrument główny 2 x 45min

kształcenie słuchu i audycje muzyczne tygodniowo 135 min. (podzielone na 2 spotkania)

chór 1 x 90 min

860  370 zł  370 zł
5% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st AKOLADA.

SUKCESY KONKURSOWE naszych uczniów 

ZAJĘCIA

ZAPISY