Opłaty 2018/2019

Opłaty za naukę należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:

54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia.

Szkoła Muzyczna I st. Cykl 6-letni

Wszystkie lekcje instrumentu są zajęciami indywidualnymi. Przedmioty oznaczone symbolem (*) są prowadzone w systemie grupowym. Bezzwrotne wpisowe do Szkoły Muzycznej I st. 450 zł płatne jednorazowo.

Klasa Wymiar tygodniowy  CZESNE MIESIĘCZNE
  IX – VI VII  VIII
I-III

rozkład zajęć kl. I-III

rozkład zajęć kl. IV-VI

590 300 zł 300 zł
IV-VI 630  300 zł  300 zł

5% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st AKOLADA.

SUKCESY KONKURSOWE naszych uczniów 

ZAJĘCIA

ZAPISY 

Szkoła Muzyczna I st. Cykl 4-letni

Wszystkie lekcje instrumentu są zajęciami indywidualnymi. Przedmioty oznaczone symbolem (*) są prowadzone w systemie grupowym. Bezzwrotne wpisowe do Szkoły Muzycznej I st. 450 zł płatne jednorazowo.

Klasa  Wymiar tygodniowy CZESNE MIESIĘCZNE
IX – VI VII  VIII
I rozkład zajęć – kl. I

rozkład zajęć – kl. II-IV

590 zł  300 zł  300 zł
II-IV 630 zł  300 zł 300 zł

5% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st AKOLADA.