Przedmioty ogólnomuzyczne

Magdalena Ślązakowska-Tymoszuk – rytmika

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Animacja Społeczno-Kulturalna) oraz Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie Wydziału Edukacji Muzycznej (specjalność Rytmika). W roku 2003 uzyskała dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie na specjalności Rytmika. W 2014 r. ukończyła kurs Pedagogiki Przedszkolnej metodą M. Montessori w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie i rozpoczęła pracę w Przedszkolu Muzycznym Montessori w Warszawie jako zastępca dyrektora do spraw muzycznych.
Od 2008 prowadzi zajęcia Akademii Młodego Muzyka przy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Posiada bogate doświadczenie jako nauczyciel rytmiki oraz prowadząca zajęcia umuzykalniające dla dzieci (Burczybas – przedszkole folkowe, Lato w mieście i Ferie w Mieście – Grodzisk Mazowiecki, Muzyczna Kraina- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2-3 letnich w Podkowie Lesnej ). Jako animator kulturalny odbyła staże i praktyki: w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, w PKiN w dziale Teatru Muzyki i Tańca, oraz Stowarzyszeniu Animatorów Klanza.
Ukończyła kurs metodyczny „Ruch, Taniec i Muzyka w Pracy z Małymi Dziećmi”. Uczestniczy w licznych projektach umuzykalniających (happening rodzinny organizowany przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Teatr Narodowy w Warszawie, „Muzyka w ruchu” organizowanych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, jako wykonawca-tancerz. Sama również organizuje koncerty muzyczne dla dzieci (Centrum Kultury Grodzisk Maz.)
Pasją poza muzyczną i pracą z dziećmi jest taniec flamenco. Pracuje jako nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu w NSM I st. Akolada od 2009 roku.

Poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe, grę na instrumentach perkusyjnych, zamierzam kształcić u dzieci słuch, poczucie rytmu, muzykalność, pamięć, poczucie harmonii oraz równowagi pomiędzy ciałem a umysłem. Dzięki występom przed publicznością chcę ośmielać dzieci i uczyć je obycia scenicznego. Zajęcia te dadzą dzieciom możliwość przeżycia muzyki całym ciałem.
Najważniejszy okres w życiu dziecka to okres do 6 roku życia. Dlatego tak ważne jest podążanie za dzieckiem, dostrzeganie jego potencjałów i rozwijanie talentów właśnie w okresie przedszkolnym. Wtedy kiedy dziecko chłonie otaczającą je rzeczywistość.

Anna Kabala – kształcenie słuchu i audycje muzyczne

Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie na kierunku teoria muzyki. Po jej ukończeniu uczestniczyła w kursach muzyki dawnej i muzyki ludowej. W 2006 r. rozpoczęła swoją przygodę z muzyką ludową od udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” letnich warsztatach muzyki ludowej popularnie zwanych Taborem „Domu Tańca”. Tam zapoznała się z tańcami, śpiewem in crudo (białym głosem), grą na lirze korbowej oraz metodami tworzenia instrumentów, m.in. piszczałek jednootworowych. W latach 2008 i 2009 współorganizowała warsztaty dla Stowarzyszenia “Dom Tańca” w Szczebrzeszynie. W 2010 r. ukończyła Studia Podyplomowe Akademii Pedagogiki Specjalnej z dziedziny kształcenia muzyczno ruchowego “Muzyka-Terapia-Taniec”, gdzie pod okiem takich profesorów jak Andrzej Stadnicki (rytmika i metodyka orffowska), Barbara Bernacka (rytmika i metodyka wg Dalcrose’a – z elementami autorskiego programu pt. Rytmika Viva), Zofia Aleszko (choreoterapia i opracowywanie systemów wsparcia i animowania za pomocą ruchu) miała okazję do poznania innych, niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia zajęć nie tylko z dziećmi, ale także z osobami dorosłymi i starszymi ludźmi. W tym samym roku ukończyła Instruktorski kurs “Tańców w kręgu”, gdzie poznała różne możliwości wykorzystywania tańców ludowych w choreoterapii, elementy gimnastyki mózgu w ramach pedagogiki zabawy, a także zastosowania niektórych elementów z Techniki Aleksandra w nauce tańców. Jeszcze jako uczennica PSM II st im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej śpiewała w kilku kameralnych zespołach muzycznych, m. in. w “Ars Antiqua” pod dyr. Z. Szablewskiego w latach 1993-1997, w “Modo Maiorum” pod dyr. M. Straszewskiego w latach 2005-2019 oraz gościnnie w Ekumenicznym Chórze Kameralnym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pod dyr. P. Hruszwickego od 2016 r. Dla tego ostatniego zespołu prowadziła warsztaty rytmiczne dla członków zespołu w 2015 r. Od 2008 r. jest nauczycielem rytmiki i audycji muzycznych w MSA I st. w Mińsku Mazowieckim, od 2020 r. jest nauczycielem kształcenia słuchu, zasad muzyki i harmonii w PSM II st. im.K. Szymanowskiego w Warszawie.

“Muzyka dla mnie to pasja, ciągły rozwój, przygoda i poszukiwanie inspiracji, potwierdzenie bądź weryfikacja moich poglądów dydaktycznych, co niewątpliwie wpływa na sposób nauczania. Muzyka jest żywa i takiej pragnę nauczać swoich uczniów. Nauczanie dla mnie – to pokazywanie drogi, poznawanie i odkrywanie talentów oraz pasji moich uczniów, to tworzenie dobrej atmosfery do uczenia niełatwych zagadnień z dziedziny teorii muzyki. To również kontakt z rodzicami, aby wspierać ich zaangażowanie w kształcenie muzyczne swojego dziecka.”