nasi uczniowie na warsztatach pianistycznych

Warsztaty Pianistyczne prowadzone przez p. Marzenę Jasińską-Siudzińską z udziałem naszych uczniów (kl. III C6) – Warszawa, maj 2015

W-Pianist201531W-Pianist201532 W-Pianist201533