nasz absolwent uczniem PSM II st w Żyrardowie.

Nasz tegoroczny absolwent KRZYSZTOF ROLA (klasa fortepianu p. Katarzyny Gąsior) zdał pozytywnie egzamin wstępny i został przyjęty do klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej IIst. im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie. Gratulujemy !