O szkole

Placówka powstała w roku 2009, początkowo jako Prywatna Szkoła Muzyczna „Akolada”. W roku 2011 zmieniła nazwę na Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia „Akolada” i została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 586/28/2011 oraz podlega nadzorowi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 7 stycznia 2014 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Program nauczania w naszej placówce jest zgodny z wytycznymi MKiDN odnośnie szkół muzycznych I st.