Opłaty 2020/2021

STUDIO PIOSENKI AKOLADA
CZESNE MIESIĘCZNE
 wymiar tygodniowy  IX – VI  VII VIII 
 wiek 9-14 lat zajęcia indywidualne śpiew 1 x 30 min 230 zł 50 zł 50 zł
wiek 9-14 lat zajęcia indywidualne śpiew 1 x 45min 310 zł 50 zł  50 zł
 od 15 lat wzwyż zajęcia indywidualne śpiew 1 x 60min  430 zł 50 zł 50 zł

Bezzwrotne wpisowe w wysokości 250 zł płatne po pozytywnym wyniku przesłuchania do Studia Piosenki AKOLADA.

Opłaty za naukę w Studio Piosenki AKOLADA należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:
54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia.