Opłaty 2020/2021

STUDIO PIOSENKI AKOLADA
CZESNE MIESIĘCZNE
 wymiar tygodniowy  IX – VI  VII VIII 
 wiek 9-14 lat zajęcia indywidualne śpiew 1 x 30 min 230 zł 50 zł 50 zł
wiek 9-14 lat zajęcia indywidualne śpiew 1 x 45min 310 zł 50 zł  50 zł
 od 15 lat wzwyż zajęcia indywidualne śpiew 1 x 60min  430 zł 50 zł 50 zł

Bezzwrotne wpisowe w wysokości 250 zł płatne po pozytywnym wyniku przesłuchania do Studia Piosenki AKOLADA.

UWAGA ZMIANA KONTA!!! Opłaty za naukę w STUDIO PIOSENKI należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:

FUNDACJA „PRZESTRZEŃ ARTYSTYCZNA”
ul. Sadowa 15/7
05-800 Pruszków
54 1140 2004 0000 3902 8034 3694
Tytułem: Darowizna na cele edukacyjne