Zapisy

Przyjęcie do Studia Piosenki AKOLADA odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych kandydata, tzw. przesłuchania. Przesłuchanie to spotkanie, w czasie którego badamy słuch muzyczny, pamięć, poczucie rytmu, dykcję, predyspozycje wokalne kandydata. Po przesłuchaniu Sekretariat Szkoły informuje Rodziców o jego wynikach.

Krok pierwszy

W celu ustalenia daty przesłuchania prosimy o KONTAKT z Sekretariatem Szkoły

Krok drugi

Zapraszamy na przesłuchanie (opłata za przesłuchanie 50zł ).

Krok trzeci

Warunkiem przyjęcia do Studia Piosenki AKOLADA jest pozytywny wynik przesłuchania oraz dokonanie opłaty wpisowego i podpisanie umowy o kształcenie pomiędzy Dyrektorem a rodzicami ucznia.